activity9.png, 130kB
activity7.png, 66kB activity8.png, 72kB
activity10.png, 118kB
 • 2020
  • Chodník – Metylovice
  • Přístavba parkoviště Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné zdravotnické školy v Ostravě
  • Sběrný dvůr Hukvaldy
  • Víceúčelové hřiště u ZŠ - Stará Ves nad Ondřejnicí
  • Odstranění dvou staveb nacházejících se na p.č. 18842 v k.ú. Moravská Ostrava
 • 2019
  • Chodníky v obci Pustějov - I.etapa
  • Rekonstrukce ul.Lagnovská – Klimkovice
  • Splašková kanalizace stoka A15-1 usek RS1-RS2 – Stará Ves nad Ondřejnicí
  • Autobusová zastávka MK Karla Svobody – Ostrava – Plesná
  • Rekonstrukce chodníku na ul.Boleslavova – Ostrava – Mar.Hory
 • 2018
  • Parkoviště SEVER – Kopřivnice
  • Cyklostezka – Kopřivnice
  • Chodník podél ul.Sportovní a J.Matěje k.ú. Brušperk
  • Řešení předprostoru ZŠ PASKOV, ul. KIRILOVA
  • Chodníky hřbitov 2.etapa Stará Ves nad Ondřejnicí
 • 2017
  • Bezbariérové chodníky a přechody pro chodce ve Studénce
  • Rekonstrukce ulice Foerstrova
  • Odstranění objektu na p.c.1205 – Brušperk
  • Chodník - ul.Jožky Matěje - MS Brušperk
  • Chodník na ul.Proskovická – Krmelín
  • Chodník na ul.Petřvaldské a na ul.Proskovické – Stará Ves nad Ondřejnicí
  • Demolice objektu areál Bochemie a.s. - 2.etapa – Bohumín
 • 2016
  • Kanalizace ul.Františka Hrubína - Havířov
  • Komunikace 3018 - Janovice
  • Dětské a sportovní hříště ZŠ Vojtěcha Martínka - Brušperk
  • Rekonstrukce tramvajové zastávky ul.Palkovského - Ostrava - Vítkovice
  • Chodníky hřbitov - Stará Ves nad Ondřejnicí
 • 2015
  • Výstavba parkoviště na ul. Ke Svaté Vodě – Brušperk
  • Prodloužení chodníku – Fryčovice
  • Úprava zpevněných ploch před vstupem do ZUŠ v Brušperku
  • Úpravy plochy v PZ Mošnov
  • Oprava ulice Novosady Brušperk, k.ú.Brušperk
 • 2014
  • Podzemní a polopodzemní kontejnery pro tříděný odpad – Ostrava
  • Oprava části místní komunikace MK 40b – usměrnění dopravy na ul.Na Drahách, k.ú.Brušperk
  • Kanalizace a ČOV – Krmelín
  • Rekonstrukce chodníků na ul.U Tří Líp – Brušperk
  • Demolice objektů v FnSP Zábřeh – Ostrava
 • 2013
  • Oprava místní komunikace MK113c na parc.č.1947 a 1960/1 v k.ú. Brušperk
  • SO 307 – Splašková kanalizace areálová – Stoka S2,S2-1 – Havířov
  • Oprava kompenzátoru horkovodu ul.Mitušova – Ostrava
  • Cyklostezka Bílovec, místní část Stará Ves – 1.část II.etapa – Bílovec
  • Úprava ploch kolem ul.Štramberská 2-18, parkovací stání,chodníky – Ostrava
 • 2012
  • Technická infrastruktura sídelního útvaru Dubina – Ostrava
  • Výstavba parkoviště u ZŠ v Brušperku
  • Úprava křižovatky silnice I/58 x III/48615 Stará Ves nad Ondřejnicí
  • Rekonstrukce NTL plynovodu MS Ostrava , ul.Tavičská – Ostrava
  • Demolice objektu p.č.1324/5 v k.ú. Zábřeh – VZ – Ostrava
 • 2011
  • Odstranění protileteckých krytů v Ostravě – Zábřehu
  • Modernizace stávajícího systému závlahy fotbalového hřiště – Brušperk
  • Prodloužení STL plynovodu, vodovodu a zhotovení 15 ks přípojek v k.ú. Stará Ves nad Ondřejnicí
  • Výstavba parkoviště s VO v areálu bývalé FnSP v Ostravě – Zábřehu
  • Odstranění objektů v areálu bývalé FnSP v Ostravě – Zábřehu
 • 2010
  • Stará Ves nad Ondřejnicí – odkanalizování obce
  • Rekonstrukce dětského hřiště v Trnávce
  • Odstranění stavby – ½ domu ul.Jasínkova 6/1550 – Ostrava
  • Dlažba GECO TABAK – Ostrava
  • Chodníky MŠ Brušperk
 • 2009
  • Chodník Nošovice
  • MVR-1080096- chodníkové těleso Stará Ves nad Ondřejnicí podél státní silnice III/4787 a státní silnice IV/48615 včetně odkanalizování
  • Zpevněné plochy – bytový dům GEMINI na ul.Krmelínská v Ostravě
  • Veřejná plnící stanice CNG Ostrava – Vítkovice
  • Stanoviště na separovaný sběr odpadů – Nová Bělá
 • 2008
  • Rekonstrukce místní komunikace č.15b na ul. K Náměstí – Brušperk
  • Rekonstrukce zpevněných ploch při smuteční síni v obci Trnávka
  • Výstavba technické infrastruktury v lokalitě Pastevník – Brušperk
  • Demolice objektů v k.ú. Svinov – Dubí – 2
  • Horkovod – Skanska Office building
 • 2007
  • Autobusová zastávka a chodník směr Košatka
  • Kanalizace Bartovice 2. etapa
  • Generální oprava horkovodu DN 350 ul.Horní, Ostrava - Dubina
  • Fotbalový stadion Brušperk - Tribuna
  • Cyklistická stezka Stará Ves nad Ondřejnicí - Petřvald
 • 2006
  • Demolice bývalých vojenských objektů Mošnov
  • Úpravy okolí tělocvičny v Brušperku - zpevněná plocha
  • Rekonstrukce komunikace ul. Malá Strana II. Studénka
  • Výstavba kanalizace Bolatice - Borová
  • Kanalizace Bartovice 1. etapa
 • 2005
  • Odstranění stavby obytné budovy v k. ú. Mar. Hory
  • Demolice statek Bartovice
  • Oprava místní komunikace ul. Dolní ve Frenštátě p. R. - parkoviště
  • Chodník a kanalizace na ul. Krmelínská
  • Chodník a dětské hřiště Mateřská škola Brušperk
 • 2004
  • Plynofikace Horní Datyně – V. etapa, zadavatel Město Vratimov,
  • pan Cabada – vodovodní přípojka
  • Demolice Balcarova statku – Nová Bělá
  • Demolice kotelny v Žabni
  • Horkovod Havířov – Podlesí – Dalkia
  • Chodníkové těleso Stará Ves nad Ondřejnicí
  • I. a II. etapa Rekonstrukce dlažby na hřbitově v Ostravě – Krásném Poli
  • Krmelín – chodníky a cyklostezka
  • pan Mytyzek – zámecká dlažba Krmelín
  • Nová Bělá – chodníky a kanalizace
  • Odkanalizování svodu hřbitov – Krásné Pole,
  • Oprava plynovodu a přípojek Karviná
  • Oprava plynovodu a přípojek MS Karviná – Szewmont
  • Rekonstrukce renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí – I. etapa
  • SO 11 plynovod a přípojky Hrabová ZAPA Beton
  • Záměna NTL na STL plynovod O-Vítkovice ul. Mostárenská
  • Autobusové zastávky Nová Bělá 2 x.
  • stavební úpravy místní kom. a přemostění potoku Kulišovka – Stará Ves nad Ondřejnicí
 • 2003
  • Plynofikace Horní Datyně – V. etapa, zadavatel Město Vratimov
  • Oprava NTL plynovodu a přípojek MS Studénka ul. Tovární
  • Oprava vjezdu k RD manželů Popelářových v Krmelíně
  • Výměna potrubí DN 300, DN 400 – Košatka nad Odrou
  • Krmelín – stavba chodníku ul. Bělská – silnice I/58
  • Rekonstrukce části renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, chodníky, příjezdová komunikace, chodníky
  • Inženýrské sítě a komunikace pro RD, pan Mácha, Stará Ves nad Ondřejnicí
  • Úprava černé skládky a oprava dlažby na hřbitově, MěO Krásné Pole
  • Pěší komunikace podél části ul. Krmelínská včetně kanalizace, Ostrava – Nová Bělá