uvodFoto.png, 159 kB
Vážení obchodní přátelé,

Stavební firma Jan Slabý stavby s.r.o. úspěšně podniká v mnoha oblastech stavební výroby již řadu let. Z počátku se firma orientovala pouze na výkopové práce spojené s výstavbou inženýrských sítí, zejména vodovody, kanalizace a plynofikace obcí.V této oblasti firma dosahovala velmi uspokojivých kvalitativních i kvantitativních vyslédků a proto se rozhodla dále rozšiřovat své pole působnosti ve stavební výrobě.
První kroky rozšíření směřovaly k nákupu drtícího zařízení pro recyklace stavebních odpadů čímž se firmě otevřely nové možnosti v oblasti demolic, odstraňování staveb a následné likvidace stavebních odpadů. Z toho vyplynula další investice do třídícího zařízení, které umožnuje firmě recyklované odpady dále třídit a následně využít jako druhotný stavební materiál pro základy staveb popřípadě komunikací a chodníků.
Firma postupem času rozšířila svou činnost i o další ne ryze stavební činnost jakou je např. provádění zimní údržby komunikací a chodníků, vysekávání travnatých ploch a další.
Cílem firmy je především maximální uspokojení potřeb zákazníků..